Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: 在这个复活节用膏油更新你的信仰:圣经意义和用途

在这个复活节用膏油更新你的信仰:圣经意义和用途

在这个复活节用膏油更新你的信仰:圣经意义和用途

随着复活节的临近,世界各地的基督徒都在准备庆祝耶稣基督的复活。 一年中的这个时候通常与新的开始和更新联系在一起,对许多人来说,这也是反思他们的信仰和更新他们对上帝的承诺的时候。
在橄榄山,我们相信膏油可以在这个过程中发挥重要作用。 膏油在基督教信仰中有着悠久的历史,在圣经中被多次提及。 事实上,仅在新约圣经中就提到用油涂抹超过 20 次。

在旧约中,经常使用油膏来使人和物分别为圣以供神圣使用。 例如,在出埃及记 40:9-10 中,上帝指示摩西用油抹抹会幕和其中所有的器具。 同样,在列王纪上 1 章 39 节,先知拿单用油膏所罗门,宣布他为王。

在新约中,用油膏抹常常与医治和祝福有关。 雅各书 5:14-15 说:“你们中间有人生病了吗?叫教会的长老来,为他们祷告,奉主的名用油抹他们。凭着信心所献的祷告,病人必痊愈。 好吧;主会让他们复活。如果他们犯了罪,他们会被宽恕。”

在复活节,用油涂抹是与上帝联系和更新信仰的有力方式。 用油涂抹自己或他人的行为可以象征性地邀请圣灵进入你的生活,并祈求上帝的祝福和保护。
有许多不同类型的膏油可供选择,每一种都有其独特的特性和关联。 一些膏油专为治疗或保护而设计,而另一些则旨在增强精神意识或促进爱与和谐。

在 Mount of Olives,我们的膏油由纯净、优质的成分制成,并经过精心混合,创造出独特而强大的配方。 我们提供范围广泛的精油,包括乳香、没药、沙仑玫瑰和甘松,所有这些精油在基督教传统中都具有特殊意义。

这个复活节,考虑将膏油融入您的庆祝活动和精神实践中。 无论您是用它们来祈祷、冥想,还是只是为了营造一种平和的氛围,膏油都可以帮助您与上帝联系并加深您的信仰。 当你用油抹自己或别人时,记住诗篇 133:2 的话:“这油好像宝贵的油倒在头上,流在胡须上,流在亚伦的胡子上,流在他袍子的领子上。 “
愿这个复活节成为您和您所爱的人重生和祝福的时刻。

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

All comments are moderated before being published.

Read more

Այս Զատիկին նորոգեք ձեր հավատքը օծման յուղերով. Աստվածաշնչի նշանակություն և կիրառություն

Այս Զատիկին նորոգեք ձեր հավատքը օծման յուղերով. Աստվածաշնչի նշանակություն և կիրառություն

Օծման յուղերը հազարամյակներ շարունակ օգտագործվել են իրենց հոգևոր և բուժիչ հատկությունների համար: Քրիստոնեական հավատքում օծման յուղերը հարուստ պատմություն ունեն՝ Աստվածաշնչում բազմաթիվ հիշատակումներ...

Read more
Renueve su fe esta Pascua con aceites de unción: significado y usos bíblicos

Renueve su fe esta Pascua con aceites de unción: significado y usos bíblicos

Los aceites de unción se han utilizado durante miles de años por sus propiedades espirituales y medicinales. En la fe cristiana, los aceites de unción tienen una rica historia, con numerosas mencio...

Read more