Skip to content

Cart

Your cart is empty

Article: Jaka jest moc namaszczenia.

Jaka jest moc namaszczenia.

Jaka jest moc namaszczenia.

Czy zabiegasz o Jego przychylność? Szukasz nadprzyrodzonej interwencji? Szukasz namaszczenia, które pozwoli ci doświadczyć Boga na głębszym poziomie, przenieść góry niemożliwości? Postaw Go na pierwszym miejscu! Mówisz Bogu, że jesteś gotowy Mu służyć, kiedy stawiasz Go na pierwszym miejscu, że jesteś gotowy przyjąć Jego świeże namaszczenie, kiedy stawiasz Go na pierwszym miejscu.

Boże namaszczenie oddziela ciebie, twoją rodzinę, twoje gospodarstwo domowe, twoje finanse, twoje fizyczne samopoczucie, twoje zdrowie emocjonalne od wszystkich innych. Jako dziecko Króla jesteś oddzielony. Namaszczenie oddziela cię od rzeczy tego świata.

Zobacz, co olejek do namaszczania zrobił dla ojca króla Dawida, Jessego. Wśród ośmiorga dzieci Dawid został pozostawiony do pasenia owiec na polu. Jego bracia go zignorowali. Kiedy Bóg zobaczył serce Dawida i wylał swoje namaszczenie... nie był już tylko jednym z ośmiu synów. Jako ten, który pewnego dnia miał zostać królem, wyróżniał się.

Żebyśmy mieli jasność. Dawid nie osiągnął znaczącego sukcesu w swoim ziemskim życiu, ponieważ był utalentowany lub charyzmatyczny. Na świecie jest wielu charyzmatycznych ludzi. Dawid ostatecznie został władcą wszystkiego, ponieważ Bóg go namaścił.

Mając Boże namaszczenie, Dawid powiedział: „Przychodzisz do mnie z włócznią i mieczem”. „Przychodzę do was w imię Pana”. (1 Samuela 17:45). I olbrzym upadł na ziemię.

Olejek do namaszczania działa jak aktywator. Uaktywniając to, co Bóg umieścił w tobie, możesz wypełnić Boże przeznaczenie dla swojego życia. Namaszczenie aktywuje moc Boga w twoim życiu, pozwalając ci dokonać pozornie niemożliwego.

Namaszczenie daje ci siłę, kiedy jesteś słaby, radość, kiedy powinieneś się smucić. Namaszczenie czyni cię odważnym jak lew i dodaje odwagi, gdy otacza cię strach.

Pod namaszczeniem żadna broń utworzona przeciwko tobie nie będzie skuteczna. Nie będzie zwycięstwa dla wroga. Wszystkie jarzma zostaną złamane. Nastąpi podniesienie każdego ciężaru. Nastąpi wyprostowanie każdej krzywej ścieżki.

Być może okoliczności, na które nie masz wpływu, sprawiły, że dziś czujesz się jak ofiara. Jednak Boże namaszczenie może przynieść ci całkowite zwycięstwo w jednej chwili. On jest Bogiem niemożliwego, jeśli jesteś w niemożliwej sytuacji. Kiedy cię namaści, utoruje drogę tam, gdzie wydaje się, że jej nie ma.

W Psalmie 23:5 (napisanym przez Dawida) powiedziano nam, że „Zastawiasz mi stół przed moimi wrogami, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przepełniony”.

Izajasz 10:27 oświadcza: „W owym dniu jego brzemię zostanie zdjęte z twoich ramion i jego jarzmo z twojej szyi, i jarzmo zostanie zniszczone z powodu namaszczenia…”

Aby zrozumieć Boże namaszczenie, musisz być świadomy tego, czym NIE jest. Nie jest to jednorazowe wydarzenie, ale ciągły proces. To nie jest pudełko, które możesz odhaczyć podczas swojej duchowej podróży.

Co więcej, namaszczenie nie jest procesem opcjonalnym. Jako agent z wolnej woli masz swobodę decydowania, czy zostać namaszczonym, czy nie. Jednak według Słowa Bożego namaszczenie nie jest aktem opcjonalnym. Dlaczego pytasz? Bóg namaszcza wszystko, czego używa. Zapoznaj się ze Słowem Bożym i zobacz, jak namaszczano ludzi i przybytki do celów związanych z Królestwem. Nawet zasłony nie zostały pominięte podczas namaszczenia, kiedy Bóg to nakazał.

Bez namaszczenia nie można zbliżyć się do Boga i zbudować z Nim relacji. Aby doświadczyć mocy Boga, musisz być napełniony Jego namaszczeniem. Nie można go zastąpić.

Możesz znaleźć moc namaszczenia w swoim życiu, modląc się następującą modlitwą:

Ojcze Niebieski, stoję dziś na Twoim Słowie. Pragnę żyć pod Twoją mocą namaszczenia. Niech wszystko, czego użyli moi wrogowie, aby mnie uwikłać, usidlić i pokonać, zostanie złamane w imieniu Jezusa. Chcę, żebyś dotknął mojego życia, Panie. Uwolnij mnie od jarzm, które krępują mnie w moim życiu. Upewnij się, że nadal skupiam się na Tobie i że moje priorytety pozostają tam, gdzie powinny być... tak, abym mógł służyć Twojemu Królestwu. Modlę się w imię Jezusa, Amen!

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

All comments are moderated before being published.

Read more

Qual é o poder da unção.

Qual é o poder da unção.

A unção de Deus separa você...

Read more
Qual é o poder da unção.

Qual é o poder da unção.

A unção de Deus separa você...

Read more